Own trucking division

KriConi grupi veokidivisjonil on üle 30 veoki ja see on esindatud 2 piirkonnas. Kõik meie veokid on maailmas tuntud veokitootjate kõige uuemad mudelid ja varustatud kõigi vajalike seadmetega.

Me asutasime oma veokidivisjoni esialgu klientidele sellise spetsiifilise teenuse pakkumiseks, mille puhul ei saanud alltöövõtjat kasutada. Nüüdseks on meie veokidivisjon kasvanud isemajandavaks ja pakub oma teenuseid turul iseseisvalt.

OUR OWN TRUCKING DIVISION IS NOW PRESENTED IN 3 REGIONS
TANK HAUL IS NOW
A PART OF KRICON GROUP!
Benelux (Euroopa)

Beneluxi veokidivisjoni esindab 2018. aastal asutatud Tank Haul UAB, millel on nüüdseks 20 veokit. Kõik veokid on DAFid, maksimaalselt 3 aasta vanused ja neil on spetsiaalsed “madala lävega” paakmahutite šassiid. Kõigil haagistel on olemas erinevad liitmikud ja voolikud iga kliendi vajadustele vastamiseks. 2021. aastal sai Tank Haul UAB SQASi sertifikaadi 91-punktise tulemusega!

Külasta järgmist veebisaiti lisainfo saamiseks: https://tankhaul.eu/en

Eesti

Eesti veokidivisjoni esindab samuti 2010. aastal asutatud KriCon Baltics OÜ, millel on 7 veokit – kõik kuni 3 aasta vanused DAFi, MANi ja Mercedese veokid.

For more information or advice please don’t hesitate to phone one of your contacts in one of the KriCon offices or submit your detailed request. One of our sales consultants will be glad to advise you, in a friendly manner and without any obligation.
We transport all classes of hazardous substances!
KriCon - transportation of dangerous goods in Europe. Your dangerous cargo is our concern!
CLASS 1
Explosive substances and articles
CLASS 2
Gases
CLASS 3
Flammable
liquids
CLASS 4
Flammable
solids
CLASS 5
Oxidizing
substances
CLASS 6
Toxic
substances