Flexitank sales and transport

Meid eristavad enamikust konkurentidest aastakümnete pikkused kogemused vedellasti veol, ekspedeerimisel ja logistikas, keemia- ja toidukaupade veol, elastsete ja ISO-paakmahutite kasutamisel, vedellasti ladustamisel ja käitlemisel koos oma üleilmse võrgustiku ja kohaliku esindatuse ja kättesaadavusega.

Meie pakkumine

 • Kvaliteetsed mitmekihilised elastsed paakmahutid 20-jalastele konteineritele alates 14000-liitrisest mahutavusest kuni 24000-liitrise mahutavuseni mitteohtlike keemia- ja toidukaupade vedellasti transportimiseks.
 • Kõik meie elastsed mahutid tarnitakse koos ajakohase tehnilise tasemega abiseadiste, voodri ja vaheseintega.
 • Tellimisel on saadaval erinevate spetsifikatsioonidega klapid ja tihendid.
 • Saame pakkuda toote kokkusobivuse testimist, kui toote kokkusobivus elastse mahuti materjaliga (polüetüleen või polüpropüleen) ei ole teada.
 • See on ühekordselt kasutatav kott ühesuunaliseks transpordiks. Seda on pärast maha laadimist lihtne eemaldada ja kasutuselt kõrvaldada. Kokkuvolditult on selle suurus umbes 0,25 m3 ja see kaalub 60 kg.
 • Kõik KriConi grupi poolt tarnitavad elastsed mahutid on toodetud kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud toidutööstuse standarditega.
 • Kõik elastsed mahutid seadmestatakse ainult asjakohase väljaõppega auditeeritud personali poolt meie grupi täieliku kontrolli all olevates või meile kuuluvates depoodes.
 • Tellimisel saame tarnida täitmis- ja tühjendamisseadmeid nagu adapterid, voolikud ja pumbad. Me osutame tellimisel ka tehnilise järelevalve teenust täitmise ja tühjendamise üle.
 • Me pakume ka tehnilisi teenuseid, nagu elastsete mahutite täitmine ja tühjendamine, vaatidesse ümber pumpamine ja muid kauba käitlemise ja ladustamise teenuseid.
 • Õnnetusjuhtumi korral rakendub viivitamata avariiprotokoll ja pädevad hädaolukorras reageerimise meeskonnad on valmis kohe nõuetekohaselt tegutsema.
 • KriConi grupil on kõikehõlmav kindlustuskaitse ja me saame pakkuda individuaalsetele vajadustele kohandatud transpordikindlustuse lahendusi.
 • KriConi grupp on konteineriomanike liidu (ingl k Container Owners Association ehk COA) liige. Me järgime elastsete mahutite käitlemisel rangelt COA poolt kehtestatud tegevusjuhiseid.
 • KriConi grupp pakub tehnilist konsultatsiooni kliendi tarneahela ja praeguse transpordiliigi analüüsimiseks. Me oleme täielikult riskide võtmise vastu ja pakume seetõttu oma klientidele alati nende toodete laadimiseks ja veoks kõige ohutumat lahendust.
 • Meie tähelepanu keskmes on transport JA tooteohutus.

Kricon Group Flexitank division provides worldwide services, which include Flexitank sales and fitting and a full range of logistics services.

Miks just KriConi elastne mahuti?
 • Aastakümnete pikkused kogemused ja teadmised keemiakaupade vedellasti ekspedeerimisel ja veol
 • Professionaalne personal enam kui 25-aastase kogemusega vedellasti logistika sektoris
 • Oma kontorite võrgustik
 • Üleilmne agentide võrgustik
 • Grupile kuuluvate või täielikult grupi kontrolli all olevate elastsete mahutite depoode võrgustik
 • Suur elastsete mahutite park, erinevat tüüpi seadmed ja erineva mahutavusega elastsed mahutid
 • Grupisisene autoveoteenus
 • Kvaliteetsed elastsed mahutid ja vaid kõrgeima kvaliteediga abiseadised
 • Kõikehõlmav kindlustuskaitse
 • Grupile kuuluvad vedellasti käitlemise, teisaldamise, vaatidesse ümber pumpamise ja segamise rajatised
 • Ööpäevaringne avariiolukorras reageerimise suutlikkus Euroopas
 • Tehnilise varustuse kättesaadavus
 • Mitmed tegevusharu sertifikaadid
 • Kuulumine oma tegevusharu erinevatesse ühingutesse ja liitudesse, nagu COA (ingl k Container Owners Association ehk konteineriomanike liit) ja ITCO (ingl k International Tank Container Organization ehk rahvusvaheline paakmahutite organisatsioon)
For more information or advice please don’t hesitate to phone one of your contacts in one of the KriCon offices or submit your detailed request. One of our sales consultants will be glad to advise you, in a friendly manner and without any obligation.